جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : رئیس اداره جمع داری اموال دانشگاه هرمزگان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : ریاضی محض
  • گرایش : رمز
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها