جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی مواد
  • گرایش : مواد
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29