جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
58 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 58 مقاله
  توضیحات : دانشیار آمار زیستی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : پزشکی اجتماعی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها