• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 657
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: کوتاهی همسترینگ ممکن است سبب اختلال در پوسچر و راه رفتن گردد. اخیراً نشان داده شده است که کاربرد لرزش می تواند انعطاف پذیری عضلانی را افزایش دهد. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر کاربرد لرزش موضعی عضله همسترینگ بر کوتاهی این عضله انجام شده است.

  مواد و روش ها: 30 خانم غیر ورزش کار (22-18 سال) که دچار کوتاهی همسترینگ بودند در این مطالعه شرکت نمودند. این افراد به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: در گروه مورد مطالعه از لرزش به مدت 8 هفته و هر هفته 3 بار استفاده شد. در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت نمونه ها در هر گروه از انجام هر گونه فعالیت ورزشی در دوره انجام مطالعه خودداری نمودند. میزان کوتاهی عضله همسترینگ در هر دو گروه قبل و بعد از مطالعه با استفاده از آزمون کشش غیر فعال زانو (passive knee extension) اندازه گیری شد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها