جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : دانشجوی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم آزمایشگاهی بالینی
  • گرایش : علوم آزمایشگاهی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها