جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
20 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه اصفهان
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 20 مقاله
  توضیحات : استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه مهندسی عمران، دانشگاه اصفهان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها