جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
13 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 13 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر، دانشگاه هنر، دانشکده سینما و تئاتر، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : هنر
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها