جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دکترای علوم تغذیه، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات تغذیه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : علوم تغذیه
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29