جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکترای مهندسی زلزله دانشگاه تربیت مدرس
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : مهندسی زلزله
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29