جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
13 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 13 مقاله
  توضیحات : گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم سیاسی
  • گرایش : علوم سیاسی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29