جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد گردشگری گرایش مدیریت توسعه دانشگاه علم و فرهنگ تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت جهانگردی
  • گرایش : برنامه ریزی توسعه جهانگردی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها