جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
5 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه شهرکرد
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 5 مقاله
  توضیحات : دانشیار گروه علوم دامی و علوم پایه دانشگاه شهرکرد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : علوم دامی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/30
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها