جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی ( مکانیک بیوسیستم)، دانشگاه محقق اردبیلی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : مکانیک ماشینهای کشاورزی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/08