جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته ی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات اهواز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : آبیاری و زهکشی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/30
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها