جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : مربی، مرکز تربیت معلم شهید باهنر اصفهان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : هنر
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/30
مقالات جدیدترین ژورنال ها