• پیش بینی سختی و سختی پذیری فولادهای کربنی و کم آلیاژ قابل عملیات حرارتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1221
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این مقاله ضمن بررسی عوامل موثر بر سختی و سختی پذیری فولادها و روشهای پیش بینی آنها الگوریتمی جهت محاسبه میزان سختی پس از آبدهی، سختی پس از بازگشت، استحکام کششی و استحکام تسلیم در نقاط موردنظر در مقطع قطعه، محاسبه قطر بحرانی ایده آل و منحنی سختی پذیری جمینی ارائه شده است. در ادامه برای کاهش خطای موجود در برنامه، با استفاده از داده های تجربی ارائه شده توسط موسسه ماکس پلانک در رابطه با سختی پذیری و سختی پس از بازگشت فولادهای موردنظر، یک الگوریتم تصحیح طراحی و به الگوریتم اصلی اضافه شده است. در پایان جهت آزمودن کارآیی برنامه، سه نوع فولاد با ترکیب شیمیایی منطبق بر محدوده مورد تعریف برنامه انتخاب و با انجام آزمایشات لازم، منحنی سختی پذیری و سختی پس از آبدهی و بازگشت در مقطع آنها در شرایط مختلف بدست آمده و این نتایج با نتایج حاصل از برنامه مقایسه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم