جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه شهرکرد
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : منابع طبیعی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/03/12
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها