جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد، آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : آموزش و بهسازی منابع انسانی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها