جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه یزد
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه یزد و حسابرس دیوان محاسبات استان اصفهان، اصفهان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حسابداری
  • گرایش : حسابداری
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها