جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد، فقه و حقوق، الهیات، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : فقه و حقوق
  • گرایش : فقه و حقوق
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها