جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
8 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : متفرقه
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 8 مقاله
  توضیحات : دکتری مدیریت رسانه ای دانشگاه افسری امام علی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم ارتباطات اجتماعی
  • گرایش : مدیریت رسانه
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها