جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی، نورآباد ممسنی، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق خصوصی
  • گرایش : حقوق خصوصی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/08/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها