جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه قم
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق خصوصی
  • گرایش : حقوق بین الملل
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/08/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها