جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
  • گرایش : علم اطلاعات و دانش شناسی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/10/21
مقالات جدیدترین رویدادها