جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم ارتباطات اجتماعی-تبلیغات فرهنگی، واحد نوشهر، موسسه آموزش عالی مارلیک، نوشهر، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم ارتباطات اجتماعی
  • گرایش : تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/12/19
مقالات جدیدترین رویدادها