جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک موسسه آموزش عالی ادیبان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی صنایع
  • گرایش : مهندسی مالی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/04/13
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها