جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی مشاوره و راهنمایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس بنت الهدی صدر رشت
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • گرایش : مشاوره و راهنمایی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/02/19
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها