جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشکده علوم کامپیوتری، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم کامپیوتر
  • گرایش : علوم کامپیوتر
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/03/07
مقالات جدیدترین رویدادها