جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه گیلان
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی مدیریت مالی، گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت مالی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/03/10
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها