جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه قم
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه قم، قم، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت بازرگانی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/12
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها