جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، گرایش سازمانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : کارآفرینی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/03/16
مقالات جدیدترین ژورنال ها