جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه ابرار
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه ابرار، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی برق
  • گرایش : برق
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/03/18
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها