جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : مهندسی مدیریت و ساخت
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/03/21
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها