جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه زنان، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مامایی
  • گرایش : مامایی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/23
مقالات جدیدترین ژورنال ها