جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • گرایش : فیزیولوژی ورزشی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/04/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها