جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد علوم تربیتی، گرایش تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سپیدان، فارس، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : تحقیقات آموزشی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/04/28