جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : msc, department of cellular and molecular biology, faculty of basic sciences, azarbaijan shahid madani university, tabriz, iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زیست شناسی
  • گرایش : علوم سلولی و ملکولی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/05/04
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها