جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : midwife , bachelor of midwifery drshabieh khani hospital and maternity hospital kashan iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مامایی
  • گرایش : مامایی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/05/04
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها