جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : مهندسی معماری
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/05/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها