جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ هنر ایران باستان، دانشگاه مارلیک نوشهر
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تاریخ
  • گرایش : تاریخ ایران باستان
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/06/05
مقالات جدیدترین رویدادها