جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : متفرقه
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن، گروه قرآن و حدیث، دانشگاه مجازی المصطفی، قم، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : تفسیر و علوم قرآن
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/06/08
مقالات جدیدترین رویدادها