جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی جهانگردی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت جهانگردی
  • گرایش : بازاریابی جهانگردی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/06/08
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها