جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی خلخال دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : بهداشت
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/13
مقالات جدیدترین ژورنال ها