جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه علوم تربیتی، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، مرکز شوش، شوش دانیال (ع)، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : علوم تربیتی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/14
مقالات جدیدترین رویدادها