جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه شیراز
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه روان شناسی بالینی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی
  • گرایش : روانشناسی بالینی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/15
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها