• رابطه ی مولفه های معنویت گرایی با زندگی ارزش محور در زنان مبتلا به روماتیسم مفصلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/15
  • تعداد بازدید: 151
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  رابطه‌ی مولفه‌های معنویت‌گرایی با زندگی ارزش‌محور در زنان مبتلا به روماتیسم مفصلی

  سابقه و هدف: معنویت‌گرایی یکی از متغیّرهایی است که با سلامت روانی و جسمی انسان مرتبط است و نقش بسیار مهم و مثبتی از نظر روان‌شناختی در مبتلایان به دردِ مزمن ناشی از بیماری دارد. در این پژوهش تاثیر و نقش این متغیّر در پیش‌بینی زندگی ارزش‌محورِ مبتلایان به بیماری روماتیسم مفصلی بررسی شده است.

  روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، 70 بیمار زن مبتلا به روماتیسم مفصلی به روش نمونه‌گیریِ هدفمند انتخاب شدند و از آنان خواسته شد تا به دو پرسش‌نامه‌ی «سنجش نگرش معنوی» و «ارزش‌ها در درد مزمن» پاسخ دهند. داده‌ها از طریق آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه ‌و تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مولفه‌ی توانایی معنوی 22 درصد از تغییرات زندگی‌های ارزش‌محور را پیش‌بینی کرد (p<0.0001).

  نتیجه‌گیری: هنگامی ‌که معنویت‌گرایی در رفتار فردِ مبتلا به درد مزمن نمود می‌یابد، در ارزش‌های زندگی وی تاثیر بسیار مثبتی دارد، اما چنانچه معنویت‌گرایی تنها در حوزه‌ی عقیدتی باشد، چنین تاثیری نخواهد داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها