جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه مشاوره، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • گرایش : مشاوره
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/15
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها