جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید صدوقی یزد، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : علوم و صنایع غذایی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/17
مقالات جدیدترین ژورنال ها