جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه شیراز
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : زراعت
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/06/19
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها