جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه ازاد اسلامی، سمنان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق
  • گرایش : حقوق
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/20
مقالات جدیدترین رویدادها